การวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการใช้ Social Network ในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์บทคัดย่อ 


ชื่องานวิจัย            การใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมการเรียนรู้(Social  Network) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์

                            ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ปีการศึกษา  2553

ชื่อผู้วิจัย               นายสันติ   ม่วงปาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์

วิชา                       ฟิสิกส์

ปีการศึกษา             2553

นักเรียนกลุ่มประชากร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1

โรงเรียน                 ค่ายบางระจันวิทยาคม   อำเภอค่ายบางระจัน    จังหวัดสิงห์บุรี

 

                การรายงานผลการใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้( Social  Network)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  เนื่องจากนักเรียนประสบปัญหาในการแสดงความคิดเห็น  ไม่กล้าอภิปรายแสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆ  ซึ่งตามลีลาการเรียนรู้จะมีนักเรียนส่วนมากที่ชอบทำงานกลุ่มและให้กลุ่มช่วยเหลือกันซึ่งก็มีวิธีการที่จะใช้ นวัตกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้  ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานผลการใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมการเรียนรู้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1   2)เพื่อฝึกให้ผู้เรียนใช้ ICT ในการสื่อสาร  จัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลโดยใช้เครื่อข่ายสังคมการเรียนรู้      3) เพื่อให้ผู้เรียนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้          ประชากรที่ใช้ในรายงานได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1   จำนวน 1  ห้อง รวม 26  คน

                 
               ดำเนินการทดลอง  ผู้วิจัยพัฒนานำรูปแบบของเครือข่ายสังคมการเรียนรู้( Social Network)   ออกแบบผสมผสานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ปกติ  ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใช้รูปแบบสืบสวนสอบสวน(5E)  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  อภิปราย  ตอบคำถาม ดำเนินการออกแบบโดยใช้เครื่องมือแบบสั่งงานและให้ความรู้เป็นเสมือนใบสั่งให้ทำกิจกรรมใช้  WIKISpaces   และเมื่อดำเนินกิจกรรมจะมีคำสั่งให้แสดงความคิดเห็น( Post)   ข้อความได้ 
ในส่วนกิจกรรมกลุ่มที่มีการอภิปรายภายในกลุ่ม  ทำการทดลอง  แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ครูกำหนดก็จะมีลิงค์ไปยัง SocialGO
ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถใช้กับสื่อหลากหลายมากยิ่งขึ้นและผู้เรียนสามารถนำผลงานไปเก็บไว้ที่ G-Site ของตนเองได้ 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถพัฒนาการเรียนด้วยการสอบออนไลน์และสามารถเก็บคะแนนได้

               ผลการทดลอง  ปรากฏว่า  
               ผู้เรียนเข้ามาปฏิบัติภารกิจตามรูปแบบที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการร่วมอภิปราย  
มีประเด็นที่แตกต่างจากเพื่อนเมื่อได้ศึกษาแนวคิดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนผลการสอบออนไลน์มีการพัฒนาสูงขึ้น  มีความกระตือรือร้นในการเข้ามาทำกิจกรรมแตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ  หลังการใช้รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้จึงเป็นรูปแบบที่สามารถใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นเช่นพัฒนาเจตคติและยกผลสัมฤทธิ์ในโอกาสต่อไป

Views: 2138

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ ครูสอนดี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

เข้าร่วม ครูสอนดี

แสดงความคิดเห็นโดย ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย เมื่อ June 28, 2014 เวลา 4:15pm

แอบงงนิดหน่อย แต่ก็ขอขอบคุณที่เผยแพร่ความรู้ให้ทราบครับครู

แสดงความคิดเห็นโดย Usmaan.H เมื่อ August 29, 2012 เวลา 12:08am

งานวิจัยของอาจารย์เป็นประโยชน์มากครับ เป็นแนวทางการนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนได้เป็นอย่างดี ขออนุญาตขอข้อมูลจากท่านอาจารย์นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนครับ ขอบคุณมากครับ usmaan.h@hotmail.com

แสดงความคิดเห็นโดย ครูดาวี ตันเวียง เมื่อ August 21, 2012 เวลา 3:38am

ผมอยากทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ขออนุญาต ขอข้อมูล งานวิจัย เพื่อนำไปปรับใช้ด้วยคนครับ ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็นโดย sirikhwan somnuek เมื่อ August 19, 2012 เวลา 6:19am

งานวิจัยของ อาจารย์น่าสนใจมากค่ะ ดิฉันขออนุญาตท่าน ขอข้อมูล ห้าบทได้ไหมคะ toejung88@gmail.com

แสดงความคิดเห็นโดย ครูดาวี ตันเวียง เมื่อ March 14, 2012 เวลา 11:58am

 ผมก็ใช้ social network ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระกอท. แต่ทำวิจัยไม่เป็นเลยครับ ผมอยากได้ตัวอย่างไปปรับทำบ้างครับ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ   v2518@hotmail.com

แสดงความคิดเห็นโดย suhaiming lotanyong เมื่อ February 5, 2012 เวลา 2:41pm

ดีมากครับ อาจารย์ ผมเคยใช้งานสอนอยู่ แต่มีปัญหาเรื่องเครื่องไม่พอใช้งาน แต่สนใจงานของอาจารย์ครับ ขออนุญาตขอข้อมูล งานวิจัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ขอบคุณครับ  suhaiming2520@gmail.com

แสดงความคิดเห็นโดย พีระพร นาเจริญ เมื่อ October 5, 2011 เวลา 7:09pm

หนูสอนฟิสิกส์ อยากได้ข้อมูลฉบับเต็ม ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  kampookhao@hotmail.com

หรืออาจารย์ท่านใดมีวิจัยในชั้นเรียน  5  บท นะค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย ศุภชัย ตรัสศรี เมื่อ September 22, 2011 เวลา 1:59pm

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตอนอาจารย์ สอนอยู่โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ผมศุภชัย ตรัสศรี ตอนนี้ สอนที่โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ครับสอนพิสิกส์ ม.4 กับ ม.6 ตอนทำผลงานชำนาญการพิเศษ ผมทำเรืองบทเรียนออนไลน์โดยใช้ MOODLE แต่ตอนนี้อยากทำเป็นสังคมเครือข่ายเลย มาดูงานของ อาจารย์เป็นแนวทางที่ดีมากครับ จึงอนุญาตขอข้อมูล เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป nainatty@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้า ครับ งานศิษย์เก่าครั้งต่อไปจะเรียนเชิญอาจารย์ ร่วมงานครับ

แสดงความคิดเห็นโดย ปราโมท เรณุมาร เมื่อ August 1, 2011 เวลา 11:14pm
ขออนุญาตขอข้อมูล งานวิจัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ มัธยมครับ pramoteranu@gmail.com
แสดงความคิดเห็นโดย ปราโมท เรณุมาร เมื่อ August 1, 2011 เวลา 11:13pm

แนวความคิด ดีมากครับ กำลังมีความคิด น่าจะนำไปปรับใช้กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์บ้างครับ

 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service