ข้อมูล

อบรม_Elements PBA_ST Intel Teach

เป็นพื้นที่ทำงานของวิทยากรอาวุโส โครงการ Intel Teach เพื่อการขยายผลโครงการ PBA  ณ รัตนปุระ รีสอร์ท จันทบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2554

ที่ตั้ง: อบรม
สมาชิก: 28
กิจกรรมล่าสุด: มิ.ย. 21, 2014

แผนปฏิบัติงานการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

แนบไฟล์แผนปฏิบัติงานการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน...มาให้พี่ๆน้องๆ ดาวน์โหลดไปใช้งานครับ

PBL_Action_Plan.doc

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ PBA โดยครูชยันต์

อัลบั้มภาพการอบรม PBA ชุดที่ 2  โดยครูชยันต์

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน ของ สทร. เมื่อปี 2553

2. ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ปี 2554

3. ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Intel Teach Essentials และ Getting Started ตั้งแต่ปี 2546

 

วิธีดำเนินการ

1. สทร. ประสานไปยัง สพป. หรือ สพม. โดย ศน. ผู้รับผิดชอบการจัดอบรมเมื่อปี 2553 จัดหาครูตามกลุ่มเป้าหมายที่ 1 จำนวน 100 คน เข้าอบรมจนแล้วเร็จ

2. สทร. ประสานหน่วยงานภายใน สพฐ. กำหนดให้ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

3. หน่วยฝึกอบรมส่งเอกสารเชิญชวนครูที่เข้าร่วมโครงการ Intel Teach เข้าอบรมตามความสมัครใจ

 

วิธีการเข้าร่วมอบรม

1. เข้าเว็บไซต์ Intel Education ประเทศไทย

2. ลงทะเบียนเข้าอบรม

3. เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ศึกษาเนื้อหา ทำกิจกรรม และบันทึกในแผนปฏิบัติงานจนจบหลักสูตร โดยสามารถพักการอบรมและกลับมาเรียนรู้ต่อได้ แต่จะต้องอบรมต่อจนจบหลักสูตรภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียน

4. กรอกแบบประเมินออนไลน์

5. ส่งแผนปฏิบัติงานมายังหน่วยฝึกอบรมที่ intelteach@aspirers.com

6. พี่เลี้ยงตรวจแผนปฏิบัติงาน

7. หน่วยฝึกอบรมจัดทำวุฒิบัตรและส่งให้ครูตามที่อยู่ที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียน หรือส่งไปยัง สพป./สพม. แล้วแต่กรณี

 

ตารางจัดสรรพี่เลี้ยงประจำภูมิภาค

 

ภูมิภาค            วิทยากร
เหนือและใต้    จรวยพรรณ ชญานี (วิญญูวดี) ปนัดดา ชยันต์
กลาง            ดวงจันทร์ มาลี นฤมล เยาวลักษณ์ สันติ ชัฎ ระวิกุล (เกษมรัสมิ์ สุภารัตน์ ภัสสรา)
อีสาน            จิตตรา ธีรสุดา ปุณยาพร คเชนทร์ ชาญ ป. ทศพล จรัญ

ประเด็นของการเสวนา

แก้ไขคำผิด และข้อความที่ไม่ชัดเจน

ริเริ่มโดย Chayanee Khattiyamarn (ST) ตอบครั้งที่แล้ว โดย Chayanee Khattiyamarn (ST) พ.ค. 2, 2011 22 Replies

พบคำผิด และข้อความที่ไม่ชัดเจน  โปรดแจ้ง

ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้กับบริบทของครูไทยจะเป็นอย่างไร

ริเริ่มโดย ครูชัฎ ตระกูลสินทอง (ST) ตอบครั้งที่แล้ว โดย ครูมาลี พรหมเพ็ญ(ST) เม.ย. 29, 2011 11 Replies

ให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น หลักสูตรนี้กับครูของไทยทั้งด้านบวกและลบ

Elements PBA อย่างมีประสิทธิภาพต้องทำอย่างไร

ริเริ่มโดย ครูชัฎ ตระกูลสินทอง (ST) ตอบครั้งที่แล้ว โดย ครูอ้อย เม.ย. 29, 2011 12 Replies

ท่าน ผอ.สทร.สพฐ. เห็นด้วยในหลักการ การจัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Intel Teach Elements: Project-Based Approaches)…ยังมีต่อ

บันทึกระหว่างการอบรม

ริเริ่มโดย ครูชัฎ ตระกูลสินทอง (ST) ตอบครั้งที่แล้ว โดย ครูอ้อย เม.ย. 29, 2011 13 Replies

ให้ผู้อบรมใช้พื้นที่นี้บันทึกช่วยจำระหว่างการอบรม

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ อบรม_Elements PBA_ST Intel Teach เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย ครูสันติ ม่วงปาน ( ST ) เมื่อ May 18, 2011 เวลา 3:34pm

สมาชิกที่เคารพ  

    ในครูสอนดีมีการเคลื่อนไหวกันบ้างซิคร๊าบๆๆๆๆๆๆ  แล้วอย่างนี้เราจะพัฒนาสู่เป้าหมายอย่างไร  ขณะนี้สมาชิกพวกเราที่เข้ามาเรียนรู้ผมอยากให้ทำสอนเด็กกันจริงๆ  สร้างบทเรียนใส่คำถามระดับสูง  และคำถามสร้างพลังคิด  มันก็จะกลายเป็นโครงงานนั่นเองครับ  ตอนนี้เรามีสื่อกลางที่ดี  เร็วสะดวก  ครูที่ค่ายเริ่มสนใจและผมมีแผนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  ครูสอนดีเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในดีไซต์  ของตัวชี้วัดที่ 4  ในมาตรฐานที่ 10 ครับ  ท่านสามารถไปศึกษาที่ห้องเรียนรู้ของผมครับ  ขอเชิญชวนเพื่อผลประโยชน์ของเพื่อนครูครับ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูระวิกุล นิลสกุล(ST) เมื่อ May 6, 2011 เวลา 1:05pm

กลุ่มเป้าหมาย

1. ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน ของ สทร. เมื่อปี 2553

2. ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ปี 2554

3. ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Intel Teach Essentials และ Getting Started ตั้งแต่ปี 2546

 

ข้อ 2 น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักไหม
แสดงความคิดเห็นโดย ครูระวิกุล นิลสกุล(ST) เมื่อ May 6, 2011 เวลา 12:45pm

วันนี้ฝึกเป็นผู้เข้าอบรม (Intel Teach Elements: Project-Based Approaches) อ่านและทำกิจกรรมได้ แค่ บทแรก เกิดอาการง่วง ปัจจัยน่าจะมาจาก

1. นอนดึก ร่ายกายล้า

2. เป็นเรื่องที่เคยเรียนรู้มาแล้ว อบรมหลายครั้ง มีประสบการณ์การปฎิบัติจริงในห้องเรียนมานาน กว่า 10 ปี

 ถ้าเป็นข้อ 1 ก็ไม่เท่าไร

แต่ถ้าเป็น ข้อ 2 

เกณฑ์ที่เรากำหนดผู้เข้ารับการอบรมต้องเคยผ่านโครงการมาก่อนความน่าสนใจจะลดลงไหม แต่ในทางกลับกัน ถ้าเป็นครูเลือดใหม่ เพิ่งมีประสบการณ์การสอนไม่ถึง 5 ปี จะมีความกระตือรือร้น และทำให้เป้าหมายหลักสูตรประสบความสำเร็จได้มากกว่าหรือเปล่า   ....ปุจฉาจ้า..ขอความเห็นเพื่อน ๆหน่อย

แสดงความคิดเห็นโดย ครูสันติ ม่วงปาน ( ST ) เมื่อ April 28, 2011 เวลา 7:54am

ทุกท่านคงได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวกันแล้วนะครับ  ผมบอกได้เลยครับว่า  มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ  โดยธรรมชาติ  20-60-20  นี่คือ Normal Curve ของการเรียนรู้อะไรก็ตามในโลกมนุษย์นี้  พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าการจะให้เกิดเรียนรู้  เราสามารถจะ Design ได้แนวคิดของผมต้องหาอาสาสมัครก่อน  

  ดังนั้นที่หลายคนกังวล  ไม่ต้องห่วงเกิดแน่นอนครับ ความท้อแท้สิ้นหวังในห้องเรียนที่เราอบรมกันยังมีให้เห็น  ฝากว่าออนไลน์ทั้งหมดก็อาจจะไม่ดีนะครับ  ครูบางคนชอบทำงานกลุ่ม  บางคนชอบอ่าน  บางคนชอบดูเห็นตัวอย่างก่อนถึงจะเกิดความคิด  บางคนชอบลุยๆๆๆคนเดียว  แบบนี้เขาเรียกว่า  Learning Style  ซึ่งเราก็ต้องสำรวจเสียก่อน ก่อนการอบรม  ดังนั้นถ้าเราแจ้งหาอาสาสมัครก่อนก็คือการออกแบบชั้นเรียนของเรานั่นแหละครับ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูธีรสุดา มุลทากุล (ST) เมื่อ April 26, 2011 เวลา 4:26pm

เห็นรูปแบบการอบรมแล้ว ท้าทายกับวิทยากรพอสมควรนะคะ ไม่ทราบว่า ครูจะมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากน้อยแค่ไหน คนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีวินัยในตัวเอง อยากรู้ อยากเห็น และแสวงหาหน่ะ จะมีกี่เปอร์เซนต์  แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นที่ดี  ก็น่าจะมีผลตอบรับที่ดีกลับมา

แสดงความคิดเห็นโดย ครูระวิกุล นิลสกุล(ST) เมื่อ April 26, 2011 เวลา 1:37pm

ถ้าครูมีวินัยต่อตนเอง และมีตัวบังคับ เช่น เวลา และแผนการจัดการเรียนรู้ ก็เชื่อว่า PBA น่าจะ  work เพราะที่ผ่านมา เห็นช่องโหว่ ของการอบรมครู UTQ มาก

แสดงความคิดเห็นโดย พรประภา Intel Teach เมื่อ April 26, 2011 เวลา 12:13pm

สวัสดีค่ะ พี่ๆ ขอเข้าร่วมด้วยคนนะค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูธีรสุดา มุลทากุล (ST) เมื่อ April 26, 2011 เวลา 12:11pm

สำเร็จแล้วค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูคเชนทร์ กองพิลา เมื่อ April 26, 2011 เวลา 12:11pm
มาถูกทางแล้วครับ ส่วนในเรื่องกลุ่มเป้าหมายมันเป็นธรรมชาติของกระบวนการในการเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นโดย ครูเกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม เมื่อ April 26, 2011 เวลา 12:09pm
ป้าเอ๋ออีกแล้ว....แต่อย่างไรก็มาแล้วค่ะ
 

สมาชิก (28)

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service