3312pawasakg8

วิชาสุขศึกษา ม2_ ครูพูนผล _ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย

ข้อมูล

วิชาสุขศึกษา ม2_ ครูพูนผล _ศรีสำโรงชนูปถัมภ์  สุโขทัย

วิชาสุขศึกษานี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงการพัฒนาการของวัยรุ่นชายและหญิง

ที่ตั้ง: สุโขทัย
สมาชิก: 10
กิจกรรมล่าสุด: ส.ค. 21, 2014

ประเด็นของการเสวนา

เครือข่ายการเรียนรู้นี้ยังไม่มีการเสวนาใด ๆ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ วิชาสุขศึกษา ม2_ ครูพูนผล _ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย เพชรไพลิน บุญเม่น ม.4/2 เมื่อ August 21, 2014 เวลา 7:10pm

น.ส.พิมพ์ชนก เสนาลัย ม.4/2
น.ส.เพชรไพลิน บุญเม่น ม.4/2
น.ส.กมลวรรณ เอี่ยมปลัด ม.4/2
น.ส.ปัทมา เป็นสุข ม.4/2
น.ส.สุปรียา พุ่มกลับ ม.4/2
น.ส.ธนาภา นุธรรม ม.4/2

แสดงความคิดเห็นโดย นางสาวแคทรียา สุขสม ม.4/2 เมื่อ August 21, 2014 เวลา 1:16pm

นางสาวแคทรียา  สุขสม    ม.4/2

นางสาววราภรณ์   กันเนียม  ม.4/2

นางสาวสโรชา บุตรเนียม  ม.4/2

นางสาวนนฐิฌา  อิ่มหนำ ม.4/2

นางสาวชลกาน  ดีพิจาร ม.4/2

นางสาวเพ็ญพิชา  ศีรี  ม.4/2

แสดงความคิดเห็นโดย วัฒนะ แสงศรี เมื่อ August 21, 2014 เวลา 1:16pm

นายรชานนท์  คงสุวรรณ์ เลขที่ 2 ม.4/2

นายวัฒนะ  แสงศรี เลขที่3 ม.4/2

นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมม่วง เลขที่ 16 ม.4/2

นายณัฐพล นุชปาล  เลขที่ 27 ม.4/2

นายพงศุลีย์  ทองไพบูลย์  เลขที่ 34 ม.4/2

นายพัฒนะ  ท้องฟ้า เลขที่ 41 ม.4/2

แสดงความคิดเห็นโดย ครูชวลิต รำขวัญ เมื่อ September 3, 2012 เวลา 2:12pm

สวยจริงเน๊าะหัวหน้าเรา55555

แสดงความคิดเห็นโดย ครูชยันต์ ยุบล(ST) เมื่อ September 3, 2012 เวลา 1:52pm

ส่งภาพมาให้ดู  

 

สมาชิก (10)

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service