อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ2 ง40204_ครูชยันต์ ยุบล_โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล

อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ2 ง40204_ครูชยันต์  ยุบล_โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู็้ด้านการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver และโปรแกรมประกอบ

เว็บไซต์: http://www.kroomornor.thport.com
ที่ตั้ง: สุโขทัย
สมาชิก: 108
กิจกรรมล่าสุด: มิ.ย. 30, 2014

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

     สาระที่ 3

          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     มาตรฐานการเรียนรู้

          มาตรฐานง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

                                ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมี

                                ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

     มาตรฐานตัวชี้วัด

          มาตรฐานง 3.1 ม. 6/11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรง

                                             ตาม วัตถุประสงค์ของงาน

          มาตรฐานง 3.1 ม. 6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก

                                             และความรับผิดชอบ

คำอธิบายรายวิชา 


         ศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์คำสั่งของการสร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์ที่มีลักษณะสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปแบบลีลาลูกเล่นต่างๆ ของเว็บเพ็จ และ

ศึกษาตัวอย่างเว็บไซต์ที่ควรศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จสร้าง

เว็บไซต์ที่มีลักษณะสวยงาม มีลีลา

 

พร้อมแล้วเชิญเข้าไปศึกษาเนื้อหาได้ที่นี่   cLicK>>

ประเด็นของการเสวนา

วีดีโอสรุปการสร้างเว็บ

ริเริ่มโดย ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์ มี.ค. 29, 2011 0 Replies

ชมเนื้อหาบทเรียนการสร้างเว็บทั้งหมดได้ที่ กล่องชอล์กยังมีต่อ

วันนี้เอาผลงานของนักเรียนมาฝากครับ

ริเริ่มโดย ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์ ตอบครั้งที่แล้ว โดย ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์ มี.ค. 13, 2011 2 Replies

ผลงานการสร้างเว็บไซต์นักเรียนชั้น ม.6/1 (ครูไอซ์) เลขที่ 30-50 www.banrai123456.ob.tc เลขที่ 28-34…ยังมีต่อ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ2 ง40204_ครูชยันต์ ยุบล_โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย รดารัตน์ ธงทอง 62_29 เมื่อ February 28, 2011 เวลา 11:57pm
รับทราบค่ะ ครูไอซ์คุง ^_^
แสดงความคิดเห็นโดย ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์ เมื่อ February 28, 2011 เวลา 3:57pm

แจ้งวันสิ้นสุดการส่งงานรายวิชา 40204 อินเทอร์และการสร้างเว็บ2

วันสุดท้ายของการส่งงานรายวิชา 40204 อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ2 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 23.59 น

ดังนั้นให้นักเรียนที่เรียนกับครูไอซ์ รีบทำงานส่งตามกำหนดการดังกล่าง*หมายเหตุ ถ้านักเรียนไม่ส่งงานตามที่กำหนด วันที่ 9 มีนาคม 2554 ครูจะตัดเกรดตามคะแนนที่นักเรียนมีอยู่ โดยใช้เกณฑ์ตามนี้
                 คะแนน 80 - 100 ได้เกรด 4
                 คะแนน 75 - 79   ได้เกรด 3.5
                 คะแนน 70 - 74   ได้เกรด 3
                 คะแนน 65 - 69   ได้เกรด 2.5
                 คะแนน 60 - 64   ได้เกรด 2
                 คะแนน 55 - 59   ได้เกรด 1.5
                 คะแนน 50 - 54   ได้เกรด 1
                 คะแนน 49 ลงไป   ได้เกรด 0

 

สอบถามได้ที่ http://www.glongchalk.com/board/viewthread.php?tid=32&extra=pag...

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์ เมื่อ February 2, 2011 เวลา 1:48pm
เข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปอ่านเนื้อหาดูนะครับ จะได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว  และเนื้อหาทั้งหมดนี้จะออกสอบแน่นอนครับ
แสดงความคิดเห็นโดย น้ำผึ้ง สุขเสริฐ เมื่อ January 26, 2011 เวลา 10:36pm

กว่าจาได้ T^T

ทักค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย จิรวดี แสงจันทร์เอือน เมื่อ January 26, 2011 เวลา 10:17pm

^^ ทักค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย พุทธรักษา บุตรบุญ เมื่อ January 26, 2011 เวลา 10:11pm

สวัสดีค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูชยันต์ ยุบล(ST) เมื่อ January 26, 2011 เวลา 9:19pm

ครู Ice อย่าลืมกำหนดภาระงานไว้นะครับ  Am จะได้ปฎิบัติหน้าที่แทนได้ตรงเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็นโดย เตชินี คุณาสวรรค์ เมื่อ January 26, 2011 เวลา 9:14pm
ดีค่ะ
แสดงความคิดเห็นโดย ปาริชา เขียวพุต เมื่อ January 26, 2011 เวลา 9:02pm
ทักค่ะ
แสดงความคิดเห็นโดย เมธาพร ฉิมสว่าง เมื่อ January 26, 2011 เวลา 8:26pm
ทักทายค่ะ
 

สมาชิก (108)

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service