ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา_โรงเรียนในฝัน_สุโขทัย

ข้อมูล

ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา_โรงเรียนในฝัน_สุโขทัย

ศูนย์แม่ข่ายการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย (โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์)

ที่ตั้ง: สุโทัย
สมาชิก: 52
กิจกรรมล่าสุด: ก.ย. 11, 2012

บทนำการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ ICT

การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในเรื่องการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ ICT  ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดสุโขทัย  ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย

จุดประสงค์

     ๑. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนเครือข่าย  ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

     ๒. เพื่อให้ครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาได้เพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้  ICT

     ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เป้าหมาย

     ด้านคุณภาพ   ครูโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนเครือข่ายมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้  ICT

     ด้านปริมาณ  ครูโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนเครือข่ายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า  ๔๐  คน  มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้  ICT

++คุณครูสามารถเข้าสมัครเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ที่เมนูภาพข้างล่างนี้++


คลิกที่นี่เพื่อเข้าทดสอบก่อนเรียนการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ quiz.swf


 

 

 

ประเด็นของการเสวนา

รายงานตัวครูผู้เข้ารับการอบรม ICT พลศึกษา 2555

ริเริ่มโดย ครูชยันต์ ยุบล(ST) ตอบครั้งที่แล้ว โดย แสงเดือน หอมเมือง ก.ย. 2, 2012 15 Replies

ขอให้อาจารย์ บอก   1.  ชื่อ - สกุล2.  โรงเรียน3.  วิชาที่สอน / ระดับชั้นยังมีต่อ

ใบประกาศ

ริเริ่มโดย ครูวีระ สินอำพล ส.ค. 12, 2011 0 Replies

แจ้งผู้รับการอบรมทราบ เกียรติบัตรการอบรม ทางวิชาการกำลังดำเนินการเพราะต้องส่งไปที่ส่วนกลาง ถ้าเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบครับผมยังมีต่อ

แสดงความคิดเห็นหลังการอบรมวันที่ ๒ ของครูผู้เข้ารับการอบรม

ริเริ่มโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สุโขทัย ตอบครั้งที่แล้ว โดย ครูรัตนกร ไกรฤกษ์ ส.ค. 3, 2011 11 Replies

ประเด็นการแสดงความคิดเห็น  ๓  ข้อครับ๑. มีประเด็นที่ท่านกังวลใจอยากบอก๒. ท่านได้อะไรจากการอบรมวันที่สอง๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ++++คำถามสุดท้าย บ้านท่านน้ำท่วมหรือเปล่า  เดินทางสะดวกสบายดีหรือไม่+++++…ยังมีต่อ

แสดงความคิดเห็นการอบรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2554

ริเริ่มโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สุโขทัย ตอบครั้งที่แล้ว โดย ครูกุลยา หลำพรหม ส.ค. 2, 2011 33 Replies

1.  สมาชิกมีปัญหาเรื่องใดมากที่สุดในการอบรม2.  ท่านได้ความรู้อะไร  เพียงใด3.  ต้องการเสนอแนะอะไรยังมีต่อ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา_โรงเรียนในฝัน_สุโขทัย เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย แสงเดือน หอมเมือง เมื่อ September 2, 2012 เวลา 12:14pm

สุขภาพกับวัยผู้ใหญ่

แสดงความคิดเห็นโดย ครูสมศักดิ์ บุญสนอง เมื่อ September 2, 2012 เวลา 11:16am

นายสมศักดิ์  บุญสนอง

โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

วิชาสุขศึกษา

แสดงความคิดเห็นโดย ครูธวัยชชัย ชัยยะโต เมื่อ September 2, 2012 เวลา 11:13am

นายธวัชชัย ชัยยะโต

แสดงความคิดเห็นโดย สายรุ้ง เอมโอด เมื่อ September 15, 2011 เวลา 3:47pm

จะส่งโครงงานเกี่ยวกับเพศศึกษาใครส่งบ้างแจ้งเขต38วันที่23นะจ๊ะ

หรือกิจกรรมก้ได้

 

แสดงความคิดเห็นโดย ครูธีระพล ตุ้มพ่วง เมื่อ September 8, 2011 เวลา 9:20pm

เกียรติบัตรได้แล้วช่วยส่งด้วยนะจ้ะ ครูวีระ

 

แสดงความคิดเห็นโดย ครูลืม นาจุ้ย เมื่อ August 29, 2011 เวลา 3:43pm

ช่วงนี้กำลังยุ่งกับงานพัสดุครับ โดยเฉพาะการจัดจ้างทางระบบ eGP

แสดงความคิดเห็นโดย สายรุ้ง เอมโอด เมื่อ August 21, 2011 เวลา 8:46pm
ช่วงนี้ขอทำวิจัยในชั้เรียนก่อนนะ งานเยอะนะเพราะทำงานธุรการด้วยแต่แผนการจัดการเรียนรู้ จะทำให้ครบทุก ม.
แสดงความคิดเห็นโดย สายรุ้ง เอมโอด เมื่อ August 21, 2011 เวลา 8:43pm
เจอกันที่ สนามแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือที่ จังหวัด ลำปาง* ลำพูนนะคะ
แสดงความคิดเห็นโดย สายรุ้ง เอมโอด เมื่อ August 21, 2011 เวลา 8:34pm
นานแล้วที่ไม่ได้เปิดเลยงานเยอะนะเตรียมโรงเรียนในฝันรุ่นที่3ด้วย ตองทำวิจัยในชั้นเรียน แบบทดสอบ  แผนก่จัดกิจกรรม ขอให้ครูพละทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะคะ
แสดงความคิดเห็นโดย ครูนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์ เมื่อ August 21, 2011 เวลา 10:23am
คุณครูวิทยากรคะ หนูเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ คุณครูต้องซ่อมเสริมให้นะคะ
 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service