ลำดับและอนุกรมอนันต์_ครูไชยยันต์ ชูวงค์_โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง

ข้อมูล

ลำดับและอนุกรมอนันต์_ครูไชยยันต์ ชูวงค์_โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง  จังหวัดตรัง

เป็นเนื้อหาที่นำความรู้เกี่ยวกับการใช้ลำดับของเลขคณิตและเรขาคณิตมาใช้หาคำตอบในทฤษฎีลำดับและอนุกรมอนันต์

ที่ตั้ง: โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง
สมาชิก: 2
กิจกรรมล่าสุด: ส.ค. 5, 2011

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่1ลำดับ

ชั่วโมงที่1  1.ให้นักเรียนศึกษาใบงานเรีื่องลำดับ

                 2.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของลำดับ

กิจกรรมที่2ลำดับเลขคณิต

ชั่วโมงที่2  1.ให้นักเรียนศึกษาใบงานและวิดีโอลำดับเรีื่องลำดับเลขคณิต

                 2.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของลำดับเลขคณิตพร้อมยกตัวอย่าง

กิจกรรมที่3ลำดับเรขาคณิต

ชั่วโมงที่3  1.ให้นักเรียนศึกษาใบงานและวิดีโอเรีื่อง ลำดับเรขาคณิต

                 2.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของลำดับเรขาคณิตพร้อมยกตัวอย่าง

                  3.ให้นักเรียนอธิบายข้อแตกต่างระหว่างลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต

กิจกรรมที่4ลำดับอนันต์

ชั่วโมงที่4  1.ให้นักเรียนศึกษาใบงานเรีื่องลำดับอนันต์

                 2.ให้นักเรียนอธิบายความและหมายของลำดับอนันต์พร้อมยกตัวอย่าง

กิจกรรมที่5อนุกรมเลขคณิต

ชั่วโมงที่5  1.ให้นักเรียนศึกษาใบงานเรีื่องอนุกรมเลขคณิต

                 2.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของอนุกรมเลขคณิตพร้อมยกตัวอย่าง

กิจกรรมที่6อนุกรมเรขาคณิต

ชั่วโมงที่6  1.ให้นักเรียนศึกษาใบงานเรีื่อง อนุกรมเรขาคณิต

                 2.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของอนุกรมเรขาคณิตพร้อมยกตัวอย่าง

                  3.ให้นักเรียนอธิบายข้อแตกต่างระหว่างอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต

กิจกรรมที่7อนุกรมอนันต์

ชั่วโมงที่7  1.ให้นักเรียนศึกษาใบงานเรีื่องอนุกรมอนันต์

                 2.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของอนุกรมอนันต์พร้อมยกตัวอย่าง

 

ประเด็นของการเสวนา

อธิบายความหมายของลำดับเลขคณิตพร้อมยกตัวอย่าง

ริเริ่มโดย ครูไชยยันต์ ชูวงค์ ส.ค. 5, 2011 0 Replies

อธิบายความหมายของลำดับเลขคณิตพร้อมยกตัวอย่างยังมีต่อ

ให้นักเรียนอธิบายความและหมายของลำดับอนันต์พร้อมยกตัวอย่าง

ริเริ่มโดย ครูไชยยันต์ ชูวงค์ ส.ค. 5, 2011 0 Replies

อธิบายความหมายของลำดับอนันต์พร้อมยกตัวอย่าง

ให้นักเรียนอธิบายความหมายของลำดับ

ริเริ่มโดย ครูไชยยันต์ ชูวงค์ ส.ค. 5, 2011 0 Replies

อธิบายความหมายของลำดับ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ ลำดับและอนุกรมอนันต์_ครูไชยยันต์ ชูวงค์_โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

 อบรมรำไพพรรณี Intel teach Essentials Course Workshop fof Thai Rajabhot University

 

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 

ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 

การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี


งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี


อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี


พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

 

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

 

ภาพการอบรมรอบราชภัฎสวนสุนันทา 

 

เปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2014   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service