1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการ  หลักการ  องค์ประกอบ  ตัวอย่าง  การเขียนรายงาน  จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนห้องประวัติศาสตร์ รวมทั้งศึกษาจาก  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  sahavicha.comhttp://pirun.ku.ac.th/~fedupst/Book181441-3.pdf  http://fangwittayayon.net/profile/kruorawankongpila 

http://www.kroobannok.com/blog/35329  http://www.gotoknow.org/blog/supercat007/299338

 เป็นต้น

2.  ให้แต่ละกลุ่มเขียนรายงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นำส่งภายในวันที่  15  กันยายน  2554 และนำขึ้นบนเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คลิก6.doc

ตัวอย่างการเขียนรายงานแบบ 3  บท2.doc

3.doc  

แท็ก: ฝางวิทยายน

Views: 954

ตอบการเสวนานี้

รับทราบครับ
กลุ่มเซียงเมี่ยง ส่งรายงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
การแนบไฟล์:

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service