1. ชื่อโครงงาน

 น้ำยาล้างจาน Clean and Safe


2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน

-ครูชัฏ ตระกูลสินทอง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ครูมณฑิชา วิจิตรภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 


-นางสาวมาลินี พรมชาติ


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิก

1. นายโชคอำนวย    งอกคำ            เลขที่ 3

2. นางสาวจารุวรรณ  กิจวนาวรรณ     เลขที่ 20

3. นางสาวเนตรนภา  เกตุทอง          เลขที่ 31

4. นางสาวอนัญญา   สุภาผล           เลขที่ 38

5. นางสาวอิษยา       พรมชาติ        เลขที่ 43

6. นางสาวชุตินันท์    หนองแก         เลขที่ 44

7. นายสานิต             พวงเล็ก        เลขที่ 46

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5


3. ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

ระยะเวลา : 1ภาคเรียน ปีการศึกษา2554


4. หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันน้ำยาล้างจานเป็นที่นิยมใช้กันในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย มีหลายสูตรหลายกลิ่นหลายยี่ห้อวางขายตามท้องตลาด มีทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพก็แล้วแต่ผู้ที่จับจ่ายใช้สอยจะเลือกซื้อกัน น้ำยาล้างจานมีประโยชน์มากในปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากในสมัยก่อนที่เราใช้น้ำเปล่า ผงซักฟอกหรือสบู่ในการล้างจานซึ่งทำให้เกิดสารตกค้างได้ง่าย แต่ปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาเป็นน้ำยาล้างจานที่สามารถขจัดได้ทั้งคราบมันและทั้งกลิ่นจึงสะดวกและง่ายสำหรับผู้คนในยุคนี้ ดังนั้นเมื่อได้จัดทำโครงงานน้ำยาล้างจาน Clean and Safe ขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นน้ำยาล้างจานสูตรประหยัดก็จะทำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำส่วนผสมของน้ำยาล้างจานให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เช่นกัน อีกทั้งยังช่วยให้มีการทดลองศึกษาค้นคว้าสูตรน้ำยาล้างจานใหม่ๆในระดับต่อไป

 


5. วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการเรียนรู้พื้นฐานในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการค้าขาย

2.เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานเป็นทีม

3.เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกซื้อน้ำยาล้างจานที่สะอาดและปลอดภัยเท่ากับน้ำยาล้างจานทั่วๆไป


6. เป้าหมาย

 นักเรียนในโรงเรียนบางละมุง บุคลากรในโรงเรียน และ บุคคลภายนอก


7. สถานที่ดำเนินงาน

บริเวณบ้านของน.ส.อิษยา พรมชาติ


8. วิธีดำเนินงาน

-ประชุมและกำหนดหัวเรื่องโครงงาน

-วิเคราะห์ข้อมูลและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคน

-จัดหาและซื้ออุปกรณ์ในการทำโครงงาน

-ลงมือปฏิบัติงาน

-นำสินค้าวางจำหน่ายให้นักเรียนโรงเรียนบางละมุงและบุคคลภายนอก 
-คำนวนกำไรที่ได้


9. งบประมาณ

ต้นทุนในการทำโครงงานอาชีพ 500 บาท


10. การติดตามประเมินผล

   ประเมินจากผลกำไรจากการหักค่าใช้่จ่าย

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ

-มีผลกำไรตอบแทนจากการประกอบอาชีพ

-ได้มีประสบการณ์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ

 


12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

 -ผลกำไรจากการขาย

-ความพึงพอใจของลูกค้า

-ความสามัคคีภายในกลุ่ม

 

บัญชีอาชีพ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • อุปกรณ์และส่วนผสมที่ใช้ในการทำน้ำยาล้างจาน(สูตรประหยัด)

 

 

สีผสมอาหาร,สารขจัดคราบไขมัน,หัวแชมพู,ผงข้น,ละกลิ่นมะนาวและกลิ่นสตอเบอร์รี่

 

 

ขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วนำมาล้างให้สะอาดเพื่อนำไปเป็นบรรจุภัณฑ์

 

 

 

  • ขั้นตอนการทำน้ำยาล้างจาน(สูตรประหยัด)กลิ่นมะนาวและสตอเบอร์รี่

นำหัวแชมพูและน้ำสะอาดประมาณ 10 กก.ใส่ลงไปและคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

 

 

 

 

 

จากนั้นก็ใส่ผงข้นลงไป 1 กก. และกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

 

 

เติมสารขจัดคราบและใส่สีและใส่กลิ่นจากนั้นกวนให้เข้ากัน

 

 

 

จากนั้นปรับความหนืดตามต้องการโดยการใส่ผงข้นลงไปและกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันจนใส

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการกรอกใส่ขวดแล้วคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกใส่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อย...

Views: 59645

ตอบการเสวนานี้

เร่งกิจกรรมโครงงานด้วยครับ

ค่ะ คุณครู

 

ในวันสถาปนา เขาจัดขายของตรงไหนค่ะ

 

 

อยากเห็นกิจกรรมที่เป็นอาชีพครับ

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service