" ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ "

 

 

ชื่อโครงงาน ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์

  

สมาชิกในกลุ่ม

 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

ที่ปรึกษาคนที่ 

 

1. อาจารย์ ชัฏ ตระกูลสินทอง

 

 

 วิดีโอของครูที่ปรึกษาท่านที่ 1ที่ให้คำแนะนะในการทำโครงงาน

 

 

2. อาจารย์ มณฑิชา วิจิตรภาพ

 

 

3. คุณ แช่มช้อย แขนอ่อน (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประดิษฐ์) 

 

 

 

สมาชิกในกลุ่ม

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม  มีดังต่อไปนี้

 

1.เด็กชาย นภทีป์ พรมรินทร์ ม. 3/6 เลขที่ 4(ผู้ทำ)

 

 

 

 

2.เด็กหญิง ฐิติมะ  แขนอ่อน ม. 3/6 เลขที่ 22 (จัดหาอุปกรณ์)

 

 

 

3.เด็กหญิง นันท์นภัส วิรุณราช ม. 3/6 เลขที่ 26 (ผู้ทำ)

 

 

 

 

 4.นางสาว ปลิน ชุ่มช่วง  ม. 3/6 เลขที่ 29 (หัวหน้ากลุ่ม)

 

  

5.นางสาว สิริยากร มณีฉาย ม. 3/6 เลขที่ 34 (เลขาฝ่ายบัญชี)

 

 

 

 6.เด็กหญิง อรทัย อ่อนประทุม ม. 3/6 เลขที่ 41(ผู้ทำ)

 

 

7.นางสาว อัจฉราพร  คัมภีรทัศน์ ม.3/6 เลขที่ 43(ผู้ทำ)

 

 

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน 

ประมาณ 2-3 เดือน ( 18 พฤษภาคม- 30สิงหาคม2554 )

เริ่มตั้งแต่การทำงาน จนเสร็จ และสำเร็จ 

 

หลักการและเหตุผล

พบว่าในปัจจุบันเรานั้นในสังคมไทยส่วนใหญ่เวลาต้องการสิ่งของสิ่งหนึ่งนั้นเราก็จะไปซื้อตามที่ต่างๆที่มีสิ่งของเหล่านั้น แต่พบว่ามีราคาสูงมาก กลุ่มของข้าพเจ้าเลยตั้งโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อ คนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของที่ต้องการ โดยกลุ่มของข้าพเจ้านั้นจะประดิษฐ์สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเรา เช่น ประดิษฐ์สิ่งของจากไม้ไอติเพราะไม้ไอติมสามารถนำมาประดิษฐ์สิ่งของได้หลายอย่าง กลุ่มข้าพเจ้าเลยต้องการที่จะทำที่ผู้ซื้อสั่ง หรือทำตามความคิดของคนในกลุ่ม  แล้วนำมาจำหน่ายให้กับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง ต้องการความทนทาน คุ้มค่ามากที่สุด และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด

 

 

วัตถุประสงค์  

1.จัดทำมาเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

2.งานแต่ละชิ้นมีราคาไม่สูง ประหยัดต่อผู้ซื้อ

3.สามารถใช้งานได้นานกว่าอุปกรณ์บางชนิด

 

 

เป้าหมาย 

1.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสะดวกประหยัดเนื้อที่ เช่นการทำที่วางต้นพลูด่าง

2.นำมาใช้ทำให้เกิดประโยชน์รอบด้าน คุ้มค่ามากที่สุด

 

 

สถานที่ดำเนินงาน

1. 915/3 ต.บางละมุง อ.บางละุมุง จ.ชลบุรี 

2.ห้อง e-learning โรงเรียนบางละมุง

 

งบประมาณ

 

บัญชีโครงงานรายรับ-รายจ่ายของโครงงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์

 

การติดตามประเมินผล 

การดำเนินงานในการทำโครงงาน ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ 

การลงมือทำปฏิบัติจริง

 

1.ไปซื้ออุปกรณ์ที่ต้องการ ณ ร้านทวีวัฒน์ แจ้งวัฒนะ กทม.เพราะได้ตรวจสอบดูแล้วว่าร้านนี้ เป็นร้านที่มีอุปกรณ์ครบครัน ราคาไม่แพง ซึ่งมีคุณภาพของอุปกรณ์ค่อยข้างดี

 

 

 

2.อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

3.เริ่มประดิษฐ์สิ่งที่ต้องการจำหน่าย

 

 

 

4.ได้ประดิษฐ์สิ่งที่ต้องการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

 

 5. ถึงขั้นตอนที่จะต้องจำหน่ายสินค้าแล้ว

 

 

 

 

วิดีโอในการปฏิบัติงานของโครงงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์

 

วิธีการทำสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนที่สนใจ สามารถมาดูรายละเอียดที่โครงงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ได้ วันนี้นำเสนอ 1ตัวอย่าง

 

1.จัดหาอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงาน (วิธีการทำกรอบรูป STAR)

 

 

 

 

 2.เริ่มต้นเราต้องนำไม้ไอติมมาทำเป็นกรอบเพื่อนำไปใส่รูปภาพที่ต้องการ

 

 

 

 

3.ทำต่อไปจนได้เป็นกรอบที่ต้องการและสวยงาม (STAR)

 

 

 

 

 4.นำรูปภาพมาใส่และติดกาวให้สวยงาม

 

 

 

 5.กรอบรูปSTARเป็นอันเสร็จสมบูรณ์    

 

 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น กรอบรูป เป็นที่แขวนของเล็กๆก็ได้

 

 

สามารถใส่รูปสวยๆกับกรอบรูปที่ทนทาน และใช้ได้นาน ประหยัดด้วย ใช้เป็นที่ใส่อุปกรณ์การเรียนก็ได้ หรือ กระดาษชำระ ก็ได้มีหลายสไตล์

 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คาดว่าผลงานและชิ้นงานที่ทำนั้นน่าจะออกมาไ้ด้้ดี เพราะความตั้งใจของสมาชิกในกลุ่ม ด้วยความสามัคคีกัน

2.คาดว่าผลงานและชิ้นงานนั้นจะออกมา แล้วมีคยสนใจซื้อ อุดหนุนกัน และสั่งซื้อตามความต้องการ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร้จของโครงงาน 

1.การดำเนินงานแต่ละครั้งในการทำโครงงานมีอุปสรรคในด้านการนัดพบกัน ในเวลาว่างในวันหยุด ซึ่งสมาชิกบางคนค่อยข้างมาไม่สะดวก

2.การซื้ออุปกรณ์ค่อยข้างลำบาก  เพราะว่าจะต้องสั่งซื้อและเป็นเวลาค่อยข้างนาน 

 

Views: 166887

ตอบการเสวนานี้

สู้ต่อไปนะ

จ้า เราก็เป็นกำลังใจให้เธออู่๋นะ สู้ๆๆ
จ้า เราก็เป็นกำลังใจให้เธออู่่๋นะ สู้ๆๆ
ขอดูกิจกรรมการดำเนินงานครับ

ขอประทานอภัยค่ะ  จะดำเนินการโดยเร็วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สามารถสั่งซื้อได้นะค่ะ 

พวกเราจะทำตามคำสั่งผู้ซื้อถ้ามีคนสั่ง   เช่น ที่ใส่อุปกรณ์การเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯ

หรือ ที่ใส่กรอบรูปที่เก๋ไก๋ ทำจากไม้ไอติม

 

ติดต่อพวกเราได้  จากเพจโครงงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์ เว็บ ครูสอนดี

 

ราคาเป็นกันเอง สำหรับคนทั่วไปและพิเศษสำหรับนักเรียน บางละมุง

ราคากันเองนะค่ะ

น่าสนใจมากเรยน่ะ :'x

ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดูจากภาพเป็นเพียงการนำเสนอเสนอแนวทาง  แต่ไม่มีภาพกิจกรรมจริงการนำเสนอที่เห็นว่าเป็นโครงงานอาชีพครับ

ค่ะ  ตอนนี้ได้นำภาพการปฏิบัติจริงลงแล้วค่ะ  เพราะมีเหตุขัดแข้งเล็กน้อยในการ ถ่ายภาพการปฏิบัติงานค่ะ  ขอประทานอภัยม ณ ที่นี่ด้วย ค่ะ

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

 อบรมรำไพพรรณี Intel teach Essentials Course Workshop fof Thai Rajabhot University

 

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 

ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 

การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี


งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี


อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี


พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

 

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

 

ภาพการอบรมรอบราชภัฎสวนสุนันทา 

 

เปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service