ว31102_รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน_ครูชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก

ข้อมูล

ว31102_รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน_ครูชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ว อัตราเร่ง  การเคลื่อนที่แนวตรง โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก การใช้ประโยชน์ จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส คลื่นกล เสียงและสมบัติของเสียง เสียงและการได้ยินสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทป และการใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลอภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ที่ตั้ง: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
สมาชิก: 22
กิจกรรมล่าสุด: ต.ค. 22, 2014

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ว อัตราเร่ง 

เครื่องเคาะสัญญาณเวลาhttp://www.streesmutprakan.ac.th/teacher/sci/Physnan/motion/motion4.htm

การทดลอง แรงโน้มถ่วงของวัตถุ

http://www.youtube.com/watch?v=BSREFeyBk68

การทดลองการเคลื่อนที่ในแนวตรง

http://www.youtube.com/watch?v=yYOU7qyymvQ

การเคลื่อนที่แนวตรง โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย

โปรเจคไทล์ http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/261/PHET/projectile-motion.swf

การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง http://www.slideshare.net/influenzar/ss-9778387

สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก

http://www.youtube.com/watch?v=-NeF7u_9_Sw&feature=related

การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

http://www.youtube.com/watch?v=Gkfwc4Uzgss&feature=related

การใช้ประโยชน์ จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

หม้อแปลงไฟฟ้าhttp://www.youtube.com/watch?v=VucsoEhB0NA&feature=related

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส

อะตอม http://www.youtube.com/watch?v=BzsWBsxZPt8

คลื่นกล  http://www.youtube.com/watch?v=faf_cd6WgQ4

เสียงและสมบัติของเสียง http://physicskruta.wordpress.com/physicssound/sound02/

http://www.streesmutprakan.ac.th/teacher/sci/Physnan/sound/html/property.htm

เสียงและการได้ยิน  http://www.youtube.com/watch?v=i3UR6ALOPzk

                       http://www.youtube.com/watch?v=a1HuqorIvw0&feature=related

ประโยชน์ของคลื่นเสียง   http://thegeniusphysics.blogspot.com/p/10.html

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทป http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/m&c_web/Content_10.html

ประเด็นของการเสวนา

จุฑารัตน์ ไกรวัลย์

ริเริ่มโดย jutarat kraiwan ก.ค. 18, 2012 0 Replies

จุฑารัตน์รายงานตัวคะยังมีต่อ

ดอกไมยราบกับสนามไฟฟ้า

ริเริ่มโดย ครูชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ ตอบครั้งที่แล้ว โดย เนตรชนก ก.ค. 15, 2012 4 Replies

ให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของดอกไมยราบและดอกกระถินกับสนามไฟฟ้า เนื่องจากจุดประจุว่ามีความ คล้ายคลึงกันอย่างไร…ยังมีต่อ

ให้นักเรียน ม. 4 ทุกคน รายงานตัว

ริเริ่มโดย ครูชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ ตอบครั้งที่แล้ว โดย นาย สามารถ คุ้มบ้าน ก.ค. 15, 2012 4 Replies

นักเรียนชั้น ม. 4  รายงานตัว เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555ยังมีต่อ

แนวข้อสอบกลางภาค

ริเริ่มโดย ครูชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ ก.ค. 8, 2012 0 Replies

 หน่วยที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่  http://krusorndee.net/group/31102/page/6280781:Page:734866หน่วยที่ 2 เรื่องสนามของแรง …ยังมีต่อ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ ว31102_รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน_ครูชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย jutarat kraiwan เมื่อ July 18, 2012 เวลา 5:09pm

จุฑารัตน์   ไกรวัลย์    รายงานตัวค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย นาย สามารถ คุ้มบ้าน เมื่อ July 12, 2012 เวลา 4:22pm

รายงานตัว นายสามารถ  คุ้มบ้าน ครับ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ เมื่อ June 28, 2012 เวลา 2:49pm

แสดงความคิดเห็นโดย พีรดา เมื่อ June 9, 2012 เวลา 11:39am

รายงานตัวคะ

แสดงความคิดเห็นโดย วันดี ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ เมื่อ June 9, 2012 เวลา 11:19am

รายงานตัวคะ

แสดงความคิดเห็นโดย waranya138@hotmail.com เมื่อ June 6, 2012 เวลา 6:03pm

วรัญญารายงานตัวค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย waranya138@hotmail.com เมื่อ June 6, 2012 เวลา 5:49pm

วรัญญารายงานตัวค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดย คณิศร เมื่อ May 31, 2012 เวลา 3:33pm

ส่งงานครับ

 

แสดงความคิดเห็นโดย ลีค้ง แซ่ลี เมื่อ May 31, 2012 เวลา 2:59pm

คณิศรรายงานตัว

 

แสดงความคิดเห็นโดย นภัสสร เมื่อ May 28, 2012 เวลา 6:50pm

รายงานตัวค่ะ

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service