เวลาในขณะนี้...

ป้ายชื่อ

กำลังโหลด....

สมาชิก

เครือข่ายครูที่สนใจพัฒนาการจัด การเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O---เว็บเครือข่ายครูสอนดี....ยินดีต้อนรับคุณครู...ทุกท่าน เรียนรู้ผ่านเครือข่าย---O


เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ครูสอนดี

 1. เว็บครูสอนดีเป็นเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียน เท่านั้น
 2. ไม่ใช้เพื่อส่วนตัว  ความบันเทิง การเมือง
 3. ครูชื่อผู้ใช้ เป็นภาษาไทย  ต้องมีคำนำหน้าว่าครู  ชื่อและนามสกุล
 4. ชื่อนักเรียนเป็นภาษาไทย ไม่มีคำนำหน้า
 5. ข้อมูลส่วนตัวช่องจังหวัด ให้ใส่ชื่อโรงเรียน จังหวัด
 6. รูปต้องเป็นรูปที่สุภาพเท่านั้น  ไม่โพสรูปส่วนตัว รูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
 7. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อความต้องสุภาพ และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเท่านั้น
 8. หากพบการใช้ภาษา รูปภาพ ที่ไม่ถูกต้องของสมาชิกเครือข่าย จะปิดเครือข่ายนั้น ๆ
 9. การตั้งชื่อเครือข่าย ชื่อหน่วยการเรียนรู้_ครูผู้สอน_โรงเรียน จังหวัด
 10. เครือข่ายที่ถูกต้องจะได้รับการ อนุมัติ ภายใน 12 ชั่วโมง
 11. ที่ตั้งของหน่วยการเรียนรู้ เป็นชื่อ โรงเรียน จังหวัด (คำเต็ม) เพราะที่ตั้งจะกำหนดเครือข่ายในโรงเรียนเดียวกัน)
 12. เครือข่ายที่ไม่ใช้งานเกิน 1 เดือนจะถูกระงับการใช้งาน

++ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของโครงการ ++

ประชุมปฏิบัติการ “ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้”

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดประชุมปฏิบัติการ “ค่ายบูรณาการ  STEM Education ในแหล่งเรียนรู้”  ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2556  ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม…

ยังมีต่อ

สร้างสรรค์โดย ครูชยันต์ ยุบล(ST) ธ.ค. 21, 2013 at 5:15pm Last updated by เกียรติสิริ จิตจงยิ่งเจริญ ม.ค. 14.

อบรมหลักสูตร PBA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อบรมหลักสูตร PBA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based learning หรือ PBL) ให้กับ ครูแกนนำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ ของสำนักงานเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 –21 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย…

ยังมีต่อ

สร้างสรรค์โดย ครูชยันต์ ยุบล(ST) ธ.ค. 21, 2013 at 5:01pm Last updated by เกียรติสิริ จิตจงยิ่งเจริญ ม.ค. 14.

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมโครงการ

เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(PBA)คลิกที่ภาพได้เลยครับ

**ก่อนเข้าศึกษาโปรดอ่านบทความเพื่อทำความเข้าใจในการศึกษาบทเรียน  PBA_Onlineคลิกที่ไฟล์นี้ PBA_Online_2011.mht (แบบย่อให้เข้าใจง่าย)

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ครูสอนดีตั้งแต่ 20/12/2013Website counter

 

 

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 

ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 

ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 

ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 

ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

 

อบรมรำไพพรรณี Intel teach Essentials Course Workshop fof Thai Rajabhot University

 

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 

ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 

การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี


งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี


อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี


พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

 

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

 

ภาพการอบรมรอบราชภัฎสวนสุนันทา 

 

เปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2014   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service